Arhitekta prakses sertifikāts ir derīgs bez termiņa ierobežojuma, taču ne retāk kā reizi piecos gados katram arhitektam tiek veikta prakses pārbaude. Sertificēšanas centrs (SC) prakses pārbaudi var uzsākt agrāk, nekā ir apritējuši pieci gadi kopš iepriekšējās pārbaudes. Prakses un tālākizglītības punkti šajā gadījumā tiek skaitīti proporcionāli laikam, kāds pagājis kopš iepriekšējās pārbaudes. 

Sertifikāta pārbaude notiek sekojošā kārtībā:

  1. Arhitekts saņem vēstuli par pārbaudes uzsākšanu;
  2. SC eksperti veic punktu skaitīšanu, ja punktu skaits ir nepietiekams, arhitektu lūdz papildināt informāciju vai apgūt papildus tālākizglītību, un punktu skaitīšana tiek veikta atkārtoti;
  3. SC pieņem lēmumu par pabeigtu prakses pārbaudi.

Ja pārbaudes laikā punktu skaits ir nepietiekams arī pēc informācijas papildināšanas vai tālākizglītības apgūšanas, arhitekts tiek uzaicināts uz profesionālās pilnveides eksāmenu. 

Punktu piešķiršanas kārtība par arhitekta profesionālo praksi.

Atkārtotas punktu skaitīšanas (40 eur) un profesionālās pilnveides eksāmena (240 eur) maksu nosaka LAS SC maksas pakalpojumu cenrādis

Lai arhitekti varētu aprēķināt, cik prakses un tālākizglītības punkti ir savākti, SC publicē prakses pārbaudēm lietoto tabulu:Aprēķina tabula,

 

Arhitektiem, kam piešķirtas tiesības uzturēt sertifikātu ar atvieglotām prasībām, ir izstrādāta Aprēķina tabula atvieglotām prasībām