Būvniecības informācijas sistēma (BIS) ir izstrādājusi rokasgrāmatu informācijas ievadīšanai BIS

 

Šis dokuments ir lietotāja dokumentācija jeb rokasgrāmata kā mācību materiāls, kas paredzēta Būvniecības informācijas sistēmas publiskā portāla (BISP) lietotājiem. Dokumenta mērķis ir aprakstīt BISP izstrādāto funkcionalitāti, risinājuma elementus, t.sk. to savstarpējās atkarības un piemērus, kas palīdzētu lietot šo sistēmu.