Lai ārvalstu arhitekti Latvijā varētu praktizēt arhitekta profesijā, var pieteikties vai nu pastāvīgai, vai īslaicīgai praksei.

Lai tiktu atzīta ārvalsts arhitekta profesionālā kvalifikācija pastāvīgai praksei, arhitektam jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā.

Akadēmiskais informācijas centrs 

Īslaicīgajai praksei Latvijā var pieteikties arhitekti, ja tiem ir patstāvīgas prakses tiesības kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kurās arhitekta profesija ir reglamentēta. Lai pieteiktos īslaicīgajai praksei, LAS SC ir jāiesniedz ir sekojoši dokumenti:

1. deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu reglamentētajā profesijā (2021. gada 21. marta MK noteikumu Nr. 47 par Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Latvijas Republikā reglamentētā profesijā 2. pielikums),

2. personu apliecinošs dokuments,

3. kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (arhitekta diploms, prakses sertifikāts).