LAS SC darbinieki un LAS SC padomes locekļi ir neatkarīgi un nepiedalās tādu personu novērtēšanā un lēmuma pieņemšanā, ar kurām saista esošas vai bijušas radniecības, draudzības, darba vai saimnieciskās darbības attiecības, vai kuru apmācība veikta pēdējo divu gadu laikā, kā arī citi iespējami interešu konflikti.

LAS SC padome

 LAS SC padome ir Latvijas arhitektu savienības izveidota institūcija, kas veic sertificēšanas politikas izstrādi un saskaņošanu ar procesā iesaistītajām pusēm, nosaka SC pārvaldības pamatprincipus, veic sertificēšanas procesa pārraudzību, kā arī izšķir strīdus un sniedz padomus SC pieņemto lēmumu sakarā.  

LAS SC padomes locekļi ir sertificēti arhitekti ar vismaz 10 gadu patstāvīgas prakses pieredzi un nevainojamu profesionālo reputāciju:  Ervīns Timofejevs, Visvaldis Sarma, Vilnis Šlars, Ģirts Vanags, Viktors Valgums.

LAS SC eksperti

LAS SC eksperti izskata arhitektu iesniegtos prakses dokumentus un sniedz atzinumus par sertifikāta pārreģistrāciju, veic ekspertīzi SC iesniegto sūdzību vai citas negatīvas informācijas izvērtēšanai, izskata pirmreizējai sertificēšanai iesniegtos dokumentus un sniedz atzinumus par sertifikātu piešķiršanu.

LAS SC eksperti ir sertificēti arhitekti ar vismaz 10 gadu patstāvīgas profesionālās prakses pieredzi un nevainojamu profesionālo reputāciju: Uldis Balodis, Gunta Grikmane, Sandra Levāne, Vita Rauhvargere, Ivars Šļivka, Uldis Zanders, Maija Ezergaile, Ina Kuļikovska, Mikus Lejnieks, Zane Koroļa, Līga Vilne, Ināra Miezīte, Ieva Spriņģe, Ģirts Kilēvics, Aldis Apšenieks.

LAS administratīvā pārvaldība:

LAS SC vadītāja Elīna Rožulapa elina.rozulapa@latarh.lv

LAS SC Vadītājas vietniece: Arona Tomariņa arona.tomarina@latarh.lv

LAS SC Referente: Iveta Zeidaka iveta.zeidaka@latarh.lv

LAS SC Lietvede: Sandra Bloka lietvedis@las-sc.lv, tālrunis 67221923