Pēc sertifikāta iegūšanas arhitektam sertifikāts ir jāuztur, izpildot tālākizglītības un prakses prasības. Sertifikāta uzturēšanas vispārīgās prasības ir:

  • Praktizēt ar atbilstošu profesionālo rūpību;
  • Veikt profesionālās pilnveides pasākumus saskaņā ar noteiktajām prasībām;
  • Godprātīgi uzturēt komunikāciju ar Sertificēšanas centru un veikt noteiktos maksājumus.

Aicinām noskatīties SC sagatavotu informatīvu semināru par sertifikāta uzturēšanu vai gūt sīkāku informāciju mājaslapas sadaļā “Sertificētiem arhitektiem”. Tā kā video ir sagatavots pirms pēdējiem grozījumiem sertificēšanas kārtībā, lūdzu, pēc tā noskatīšanās rūpīgi iepazīties ar informāciju mājaslapā, tai skaitā Nolikumu NL03 “Arhitektu sertificēšanas kārtība”.