Tiem, kas vēlas kļūt par arhitektu, jāņem vērā, ka arhitekta profesija ir reglamentēta, tāpēc likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteic konkrētas prasības arhitekta izglītībai – gan studiju ilgumam, gan saturam. Nepieciešamo izglītību iespējams iegūt kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Pēc arhitekta izglītības iegūšanas var strādāt arhitekta profesijā, lietojot profesijas nosaukumu “arhitekts”, bet tikai pieredzējušāka kolēģa, sertificēta arhitekta, vadībā. Lai varētu patstāvīgi piedāvāt arhitekta pakalpojumus un uzņemties atbildību par projektu, nepieciešams iegūt arhitekta prakses sertifikātu. Par sertificēšanās prasībām vairāk var uzzināt mājaslapas sadaļā “Sertifikāta iegūšana”.

Arhitektūras studiju programmas Latvijā

Arhitekta izglītību Latvijā var iegūt divās augstskolās: Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” Arhitektūras un dizaina fakultātē. Tikai šīs divas studiju programmas Latvijā piedāvā izglītību, kas ļaus vēlāk iegūt arhitekta prakses sertifikātu un patstāvīgi strādāt arhitekta profesijā. Lai iegūtu pilnu arhitekta izglītību – bakalaura un profesionālā maģistra grādu – abās augstskolās jāstudē piecus ar pusi gadus. 

  • RTU Arhitektūras fakultāte ir augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo speciālistus arhitektūrā visos augstākās izglītības līmeņos. Studiju laikā ir iespējams iegūt papildu zināšanas teritoriālplānošanā un kultūras pieminekļu restaurācijā, kā arī interjera un ainavu arhitektūrā.
  • RISEBA ir augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvā starptautisku arhitektūras bakalaura studiju programmu angļu valodā pēc labākajiem ASV un Eiropas arhitektūras izglītības standartiem. Studijas notiek arhitektūras un mediju centrā H2O6.

Arhitektūras studijas ārvalstīs

Eiropas Savienībā (ES) arhitektiem darbojas speciālā kvalifikācijas atzīšanas sistēma. Tas nozīmē, ka studējot ES augstskolā, kas ierakstīta Direktīvā 2005/36/EK Par profesionālo kvalifikāciju iegūšanu, būs jāveic formāla diploma pielīdzināšanas procedūra, bet citādi prasības sertifikāta iegūšanai būs tādas pašas kā arhitektiem, kas izglītību ieguvuši Latvijā. Pēc studijām Direktīvā minētajās augstskolās iegūstot arī patstāvīgas prakses tiesības konkrētajā  ārvalstī (reģistrācija, licence, sertifikāts), sertificēšanās procedūra Latvijā vairs nebūs nepieciešama – profesionālā kvalifikācija tiks atzīta bez papildus pārbaudēm.

Ja arhitekta izglītība iegūta ārpus ES vai augstskolā, kas nav notificēta Direktīvā, būs jāveic izglītības saturiska salīdzināšana, un, iespējams, tiks izvirzītas prasības papildus izglītības apguvei, kā arī būs jāveic pilna sertificēšanās procedūra.

Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu vairāk var uzzināt mājaslapas sadaļā “Profesionālās kvalifikācijas atzīšana”.