Sertificēšanas centra darbību regulē sekojošie dokumenti: