Ārvalstu arhitektiem, kuri vēlas praktizēt Latvijā

Lai ārvalstu arhitekti Latvijā varētu praktizēt arhitekta profesijā, var pieteikties vai nu pastāvīgai, vai īslaicīgai praksei. Lai tiktu atzīta ārvalsts arhitekta profesionālā kvalifikācija pastāvīgai praksei, arhitektam jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā.

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas arhitekta pastāvīgai praksei piemērojot speciālo atzīšanas sistēmu Procesa aprakstu varat skatīt šeit: https://latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p12187/ProcesaApraksts

Īslaicīgajai praksei Latvijā var pieteikties arhitekti, ja tiem ir patstāvīgas prakses tiesības kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kurās arhitekta profesija ir reglamentēta. Lai pieteiktos īslaicīgajai praksei, LAS SC ir jāiesniedz ir sekojoši dokumenti:

  • Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu reglamentētajā profesijā (2021. gada 21. marta MK noteikumu Nr. 47 par Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Latvijas Republikā reglamentētā profesijā 2. pielikums);
  • Personu apliecinošs dokuments;
  • Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (arhitekta diploms, prakses sertifikāts).

Īslaicīga profesionāla pakalpojuma sniegšanas arhitekta profesijā Latvijas Republikā Pakalpojuma aprakstu varat skatīt arī šeit: https://latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p12131/ProcesaApraksts

Latvijas arhitektiem, kuri vēlas praktizēt ārvalstīs

Lai Latvijā iegūtu profesionālo kvalifikāciju atzītu ārvalstīs, arhitektam jāvēršas attiecīgās mērķvalsts atbildīgajās institūcijās.