Privāti pasūtītāji un privāti uzņēmumi arhitektu var brīvi izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Publiskām personām kā valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem arhitektu un projektēšanas uzņēmumu atlase jāveic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Latvijā ar arhitekta praksi ir tiesīgi nodarboties vairāki simti uzņēmumu un apmēram astoņi simti sertificētu arhitektu. Visi sertificētie arhitekti ir reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Sertificētus arhitektus iespējams atrast Būvspeciālistu reģistrā, arhitektu sarakstā

Kādos gadījumos nepieciešama arhitekta iesaiste?

Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas, ja vien tā nav kosmētiskā remonta veikšana, ir nepieciešams vismaz konsultēties ar arhitektu. Lielākoties tikai ar sertificēta arhitekta iesaisti ir iespējams saņemt atbildīgo iestāžu atļauju ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai. Arhitekts var piedāvāt gan pilnu projektēšanas pakalpojumu, gan vienreizējas konsultācijas, kas var būt ļoti noderīgas. Arhitekta kompetencē ir sniegt informāciju par visiem projekta aspektiem, sākot ar projektēšanu un saskaņošanu, beidzot ar izmaksām un celtniecību. 

Projektēšanas uzdevums
Lai uzsāktu arhitekta meklējumus, nepieciešams definēt klienta ieceri, kurā norādīts:

 • būvniecības mērķis;
 • ēkas vai pārbūves plānotā funkcija;
 • uzdevumi, ko projektam vajadzētu sasniegt, piemēram, vairāk vietas un gaismas vai daudzveidīgākas funkcijas;
 • plānotais budžets;
 • iecerētais arhitektūras stils – tradicionāla vai mūsdienīga estētika, prasības pret tehnoloģiju pielietojumu, ilgtspējību un ekoloģisko pēdu. Ir noderīgi apkopot paraugus un foto no projektiem, kas atbilst jūsu iecerei.

Tiekoties ar potenciālo arhitektu, projektēšanas uzdevumu būs iespējams precizēt, līdz tas tiks pievienots Līgumam ar izvēlēto arhitektu. Novērtējiet arhitekta lomu  uzdevuma sagatavošanā un neaizmirstiet par savu atbildību lēmumu pieņemšanā! Atkarībā no veicamā darba apjoma, projektēšanas uzdevuma sastādīšana var būt maksas pakalpojums vai atsevišķs arhitekta līgumdarbs, ja plānots lielāks objekts vai ja agrīnā stadijā ir neskaidri projektēšanas nosacījumi. 

Kā izvēlēties arhitektu?
Klienti visbiežāk izvēlas arhitektu, kurš viņiem ir pazīstams vai par kuru ir labas atsauksmes. Ieteikumi, lai atrastu un izvēlētos arhitektu:

 • Apvaicājiet draugus un paziņas, kam bijusi pozitīva sadarbība ar arhitektiem;
 • Iepazīstieties ar kandidātu portfolio internetā un sociālajos tīklos;
 • Meklējiet arhitektu, kam ir pieredze, strādājot pie projektiem, kas ir līdzīgi jūsu iecerei;
 • Noskaidrojiet, kādas atsauksmes ir kandidāta iepriekšējiem klientiem;
 • Apskatiet kandidāta realizētas ēkas dabā;
 • Pirms veikt lēmumu, apvaicājiet vairākus arhitektus;
 • Novērtējiet, vai arhitekts ir atsaucīgs un jūs uzklausa;
 • Pārbaudiet, vai persona, ar kuru komunicējiet, ir sertificēts arhitekts;
 • Izvairieties no sludinājumu portāliem un neticami lētiem tipveida projektiem. Par zemu cenu var saņemt tikai skices bez ēkas piesaistes konkrētā zemes gabalā, nesošo konstrukciju aprēķina un inženieru tīklu projekta. Lai šādu skici saskaņotu Būvvaldē, būs jālīgst sertificēts arhitekts un inženieri. Strādājot ar personu bez sertifikāta, ēku nevarēs nodot ekspluatācijā, un sagaidāma dārga pārbūve kļūdu novēršanai, kad gribēsiet ēku legalizēt, lai to apdrošinātu vai pārdotu.

Kā pārbaudīt arhitekta sertifikātu?

Arhitekta profesija ir reglamentēta, un pastāvīgas prakses tiesības ir tikai sertificētiem arhitektiem. Visiem arhitektiem ir jābūt reģistrētiem BIS datu bāzē, kur ir iespējams pārbaudīt, vai arhitektam ir aktīvs prakses sertifikāts. To var izdarīt, Būvspeciālistu reģistrā ievadot arhitekta vārdu un uzvārdu vai sertifikāta numuru. 

Ja arhitektam nav reģistrēta sertifikāta, viņš darbojas neregulēti, nesniedzot garantijas par spēju sniegt nepieciešamo pakalpojumu. Arhitekts bez sertifikāta var būt tikai asistents sertificētam arhitektam vai  praktizēt kā interjera dizainers.