Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs

Sertificēšanas centrs ir neatkarīga biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" patstāvīgā struktūrvienība, kas veic sertificētu arhitektu kompetences novērtēšanu un prakses uzraudzību. Sertificēšanas centra eksperti izskata pirmreizējai sertificēšanai iesniegtos dokumentus, vērtē eksāmenu darbus un sniedz atzinumus par sertifikātu piešķiršanu, vērtē sertificētu arhitektu profesionālās pilnveides eksāmenus un arhitekta prakses periodam noteikto prasību izpildi, kā arī veic ekspertīzi un sniedz atzinumus centram iesniegto sūdzību izvērtēšanai.

Sadarbības partneri

Partner
Partner
Partner
Partner