Sertificēto arhitektu sarakstu var atrast Būvniecības informācijas sistēmā, būvspeciālistu sadaļā.

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates