sertificēto arhitektu jautājumi

sertifikātiem nav noteikts derīguma termiņš, tie ir "beztermiņa"

pārbaudes notiek vismaz reizi 5os gados, kas nozīmē, ka pārbaude var būt arī pēc 4 gadiem.

jauno arhitektu jautājumi

aptuveni 2 mēneši

nav. Atvieglotās uzturēšanas prasības un informatīvo "A" piezīmi var pieprasīt tikai pēc "pilnā" sertifikāta saņemšanas.